Pozivamo Vas na radionicu, dana 13.10.2014. sa počecima u 9:30 i 11:30h, u prostorima HGK, Nova Cesta 7, povodom stupanja na snagu Zakona o Informiranju potrošača o hrani ("NN br. 56/13.) i U-redbe (EU) br. 1169/2011 o pružanju informacija o hrani potrošačima, a koji je za sve subjekte, pa tako i OPG obavezan i u primjeni od 13.12.2014. Spomenutim Zakonom i Uredbom regulirani su u-vjeti i informacije (podaci o hrani) koji postaju obavezni dio deklaracije, svih pretpakiranih prehram-benih proizvoda, kako u direktnoj kupnji, tako i kod prodaje na daljinu.
RADIONICA JE ZA SVE SUDIONIKE BESPLATNA!
BROJ MJESTA JE OGRANIČEN!

( pdf - dokument )