Popis stanovništva 2011. godine

Ukupan broj stanovnika općine Kloštar Ivanić prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine iznosi 6.091 stanovnika, od čega je muških stanovnika 3.023, te ženskih stanovnika 3.068.

Naselje Broj
stanovnika
Općina
Kloštar Ivanić
 
6.091
Bešlinec  390
Čemernica Lonjska 261
Donja Obreška 130
Gornja Obreška 119
Kloštar Ivanić 3.583
Krišci 211
Lipovec Lonjski 375
Predavec 258
Sobočani 460
Stara Marča 138
Šćapovec  166

 

Popis stanovništva 2001. godine

Ukupan broj stanovnika općine Kloštar Ivanić prema rezultatima popisa stanovništva 2001. godine iznosi 5.899 stanovnika, a gustoća naseljenosti 74,7 st./km2.

Naselje Broj
stanovnika
Općina
Kloštar Ivanić
 
5.899
Bešlinec  381
Čemernica Lonjska 269
Donja Obreška 134
Gornja Obreška 106
Kloštar Ivanić 3.494
Krišci 210
Lipovec Lonjski 337 
Predavec 238
Sobočani 403
Stara Marča 148 
Šćapovec  179

 

Usporedivost popisnih podataka

Podaci Popisa 2011. nisu neposredno usporedivi s podacima Popisa 2001. ni s podacima prijašnjih popisa jer se statistička definicija ukupnog stanovništva primijenjena u Popisu 2011. razlikuje od onih koje su primijenjene u prijašnjim popisima.

Podaci šest popisa stanovništva provedenih nakon Drugoga svjetskog rata, tj. popisa 1948., 1953., 1961., 1971., 1981. i 1991., odnose se na stalno stanovništvo, tj. na osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez obzira na to jesu li u vrijeme popisa bile prisutne u prebivalištu ili ne i bez obzira na duljinu odsutnosti iz prebivališta.

U Popisu 2001. prvi se put pri definiranju ukupnog stanovništva primjenjuje koncept "uobičajenog mjesta stanovanja" i uvodi se razdoblje od jedne godine i dulje kao osnovni kriterij za uključivanje ili isključivanje osobe iz ukupnog stanovništva.

U Popisu 2011. također se primjenjuje koncept "uobičajenog mjesta stanovanja" i prvi se put uvodi namjera odsutnosti/prisutnosti kao dodatni kriterij za uključivanje ili isključivanje osobe iz ukupnog stanovništva.

Iako se podaci obaju popisa, 2001. i 2011., temelje na konceptu ''uobičajenog mjesta stanovanja'', oni nisu neposredno usporedivi. To je tako najprije zbog namjere odsutnosti/prisutnosti koja se nije prikupljala u Popisu 2001., a potom i stoga što je Popis 2001. u ukupan broj stanovnika uključivao i osobe odsutne godinu i dulje koje su se u mjesto stalnog stanovanja vraćale sezonski i mjesečno (te se osobe u Popisu 2011. ne uključuju u ukupan broj stanovnika).

 

Više podataka o popisu stanovništva i primjenjenim metodologijama pročitajte na stranicama DZS-a.