Općina Kloštar Ivanić u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zagrebačke županije organizira predavanje na temu "Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.".

Predavanje - prezentacija će se održati u petak 21.11.2014. u sali Pučkog doma u Kloštar Ivaniću sa početkom u 18:00 sati.

( pdf - dokument )