Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2014. – 30.06.2014. godine.

( pdf - dokument )