Na temelju članka 39. Zakona o proračunu  ('Narodne novine' br 87/08. i 136/12 ), te članka 13. i 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije' br. 24/13.), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 20.11.2014. predlaže Odluku o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2015.g. i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2016.-2017.godine.

( pdf - dokument )