Na temelju članka 39. Zakona o proračunu  ('Narodne novine' br 87/08. i 136/12 ), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( 'Glasnik Zagrebačke županije' br. 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. donijelo je Odluku o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2015.g. i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2016.-2017. godine.

.pdf