Srijeda, 30 Rujan 2015

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ('Narodne novine' br. 87/08., 136/12 i 15/15 ), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije' br. 24/13.), Općinsko  vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici dana 24.09.2015. godine donijelo je prijedlog projekcija Proračuna za razdoblje 2016.-2017.godine Općine Kloštar Ivanić.

.pdf