Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ('Narodne novine' br. 87/08., 136/12 i 15/15 ), te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije'

 br. 24/13.), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2014. godine predlaže Odluku o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godine.

 

Odluka o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godine. .pdf

Plan razvojnih programa za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godine. .pdf