Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. godine predlaže Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

.pdf