Temeljem članka 9. st. 1. t. 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. g. predlaže Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2016.g.

.pdf