Na temelju članka 30.  i stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03 – pročišćeni tekst,  82/04,11/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i  49/11, 144/12 i 147/14), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13),  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić  dana 16.11.2015. godine predlaže Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2016.g.

.pdf