Temeljem članka 74. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12, 94/13 i 85/15) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 16.11.2015. godine predlaže Program javnih potreba u sportu u 2016.g.

.pdf