Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ('Narodne novine' br. 87/08., 136/12 i 15/15 ), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije'

 br. 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici dana 15.12.2015. godine donijelo je Odluku o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2016. - 2017. godine.

.pdf