Utorak, 22 Prosinac 2015

Na temelju članaka 6. i 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15) i članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo je II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2015.-2017. godine.

.pdf