Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.206. do 31.12.2016. .pdf

Financijski izvještaj razina 22. .pdf

Dani zajmovi i primljene otplate. .pdf

Izvještaj o vlasničkim udjelima i neto imovini. .pdf

Dospjele kamate na kredite i zajmove. .pdf