Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2019.-2020. godine.

.pdf