Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2018.g.

.pdf