Utorak, 15 Srpanj 2014

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), te članka 29.

Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13), Općinsko vijeće na 11. sjednici

dana 14.07.2014. godine donosi I. izmjene i dopune proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014.godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2015-2016 godine.

( pdf - dokument )