Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

.pdf

 Na temelju članka 39. Stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke  

 županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je III. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. ‑ 2019. GODINE.

.pdf

 

Na temelju članka 39. Stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine donijelo je II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. ‑ 2019. GODINE.

.pdf

Financijski izvještaj 01.01.-28.02.2017. 

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.206. do 31.12.2016. .pdf

Financijski izvještaj razina 22. .pdf

Dani zajmovi i primljene otplate. .pdf

Izvještaj o vlasničkim udjelima i neto imovini. .pdf

Dospjele kamate na kredite i zajmove. .pdf

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće na 34. sjednici održanoj dana 26.01.2017. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. -2019. GODINE.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 30.11.2016.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 31.10.2016.

.pdf

Financijski izvještaj .pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 31.08.2016.

.pdf

Stranica 2 od 7