IV. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018.   2019. GODINE.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.10.2017. 

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

.pdf

 Na temelju članka 39. Stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke  

 županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je III. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. ‑ 2019. GODINE.

.pdf

 

Na temelju članka 39. Stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće na 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine donijelo je II. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. ‑ 2019. GODINE.

.pdf

Financijski izvještaj 01.01.-28.02.2017. 

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.206. do 31.12.2016. .pdf

Financijski izvještaj razina 22. .pdf

Dani zajmovi i primljene otplate. .pdf

Izvještaj o vlasničkim udjelima i neto imovini. .pdf

Dospjele kamate na kredite i zajmove. .pdf

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.), Općinsko vijeće na 34. sjednici održanoj dana 26.01.2017. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. -2019. GODINE.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 30.11.2016.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 31.10.2016.

.pdf

Stranica 2 od 7