Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 31.07.2016.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016.

.pdf

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015.g.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 29.02.2016.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 31.01.2016.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. (sažeto)

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

.pdf

Plan razvojnih programa 2016.-2018.g.

.pdf

Na temelju članaka 6. i 16. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15) i članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo je II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2015.-2017. godine.

.pdf

Stranica 3 od 7