Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. do 28.02.2015.

,pdf

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.siječnja.2014.g., do 31.prosinca.2014.g.

Izvještaj - pdf.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu  ('Narodne novine' br 87/08. i 136/12 ), te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( 'Glasnik Zagrebačke županije' br. 24/13.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. donijelo je Odluku o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2015.g. i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2016.-2017. godine.

.pdf

Financijski izvještaj za razdoblje od 01/01/14 do 31/10/14.

( pdf - dokument )

     Na temelju članka 39. Zakona o proračunu  ('Narodne novine' br 87/08. i 136/12 ), te članka 13. i 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić ('Glasnik Zagrebačke županije' br. 24/13.), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 20.11.2014. predlaže Odluku o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2015.g. i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2016.-2017.godine.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu  ('Narodne novine' br 87/08. i 136/12), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić  ( 'Glasnik Zagrebačke županije'  br. 24/13.)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici dana 16.10.2014. donijelo je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište  2014. godine.

( pdf - dokument )

( pdf - dokument )

Financijski izvještaj za razdoblje 01/01/14 do 30/09/2014.

( pdf - dokument )

Stranica 6 od 7