Financijski izvještaj za razdoblje 01/01/14 do 31/07/14.

( pdf - dokument )

Financijski izvještaj za razdoblje pd 01/01/2014 do 30/06/2014.

( pdf - dokument )

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Kloštar Ivanić uzimanjem kratkoročnog kredita  po principu  dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu za redovno poslovanje Općine Kloštar Ivanić u iznosu 1.500.000,00 kn (slovima:milijunpetstotisuća kuna) kod Privredne banke Zagreb d.d.

( pdf - dokument )

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2013. godinu.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), te članka 29.

Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13), Općinsko vijeće na 11. sjednici

dana 14.07.2014. godine donosi I. izmjene i dopune proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014.godinu i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2015-2016 godine.

( pdf - dokument )

Financijsko izvješće za razdoblje od 01/01/2014 do 31/05/2014. ( pdf - dokument )

  1. Prijedlog Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014. g. i prijedlog projekcije Proračuna za razdoblje 2015. i 2016. god. (pdf - dokument)
  2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014.god. (pdf - dokument)
  3. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014.god. (pdf. - dokument)
  4. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. god. (pdf - dokument)
  5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2014. god. (pdf - dokument)
  6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2014. god. (pdf - dokument)
  7. Prijedlog Programa socijalnih potreba u 2014. god. (pdf - dokument)
  8. Prijedlog Programa javnih potreba  u poljoprivredi OKI u 2014. god. (pdf - dokument)
  9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014. god. (pdf - dokument)

Stranica 7 od 7