Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne Novine br. 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni poziv  za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

Javni poziv .pdf

Izjave i obrasci .zip

Temeljem članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) sazivam 4. sjednicu Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, koja će se održati 27. studenog 2017. g. (PONEDJELJAK), s početkom u 18,00 sati, u vijećnici Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Temeljem članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) sazivam 3. sjednicu Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, koja će se održati 18. veljače 2016. g. (ČETVRTAK), s početkom u 17,00 sati, u vijećnici Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

 Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i  članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/15), Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici, održanoj dana 12. studenog 2015. godine, donio je Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 19. Oduke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/15), Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 12.11.2015. godine donio je Program rada Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu.

.pdf

Temeljem članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) sazivam 2. sjednicu Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, koja će se održati 12. studenog 2015. g. (ČETVRTAK), s početkom u 18,00 sati, u vijećnici Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Temeljem članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/15) sazivam 2. sjednicu Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić, koja će se održati 04. studenog 2015. g. (srijeda), s početkom u 16,00 sati, u vijećnici Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

.pdf

Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić održao je  13.08.2015. godine svoju konstituirajuću sjednicu na kojoj je za predsjednicu Savjeta mladih izabrana Ana Bedeković, a za zamjenika predsjednice izabran je Dario Duvnjak.

Do izbora predsjednice Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić,  sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić Krešimir Bunjevac koji je novoizabranom Savjetu mladih zaželio dobrodošlicu i uspješan rad te ponudio suradnju u provedbi projekata kojima će se ostvariti napredak naše Općine.