Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i  članka 14. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/15), Savjet mladih Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici, održanoj dana 12. studenog 2015. godine, donio je Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

.pdf