Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je odluku o razrješenju/imenovanju predsjednika ili člana radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, te ukidanju Odbora.

( pdf - dokument )