Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13), članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), članka 43. Zakona o šumama (Narodne novine br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na šumama i šumskom zemljištu.

( pdf - dokument )