Srijeda, 05 Studeni 2014

Temeljem članka 23. stavka 4., članka 28. stavka 1. i članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je odluku o dodjeli obavljanja poslova javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

( pdf - dokument )