Na temelju članka 4. i 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), članka 43. Zakona o šumama (Narodne novine br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13  i 94/14), članka 25. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (Narodne novine br. 33/14), članka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 39/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru.

( pdf - dokument )