Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09.,49/11,  144/12.), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.)  Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić na dana 20.11.2014. godine predlaže Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2015.g.

( pdf - dokument )