Temeljem članka 9. st. 1. t. 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. g. donijelo je I. izmjene i dopune programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2014.g.

( pdf - dokument )