Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04.,79/07, 38/09. i 127/10.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. donijelo je  analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu. 

( pdf - dokument )