Na temelju Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić sukladno članku 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ( „Narodne Novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10. ) i temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće  Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je zaključak o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu.

( pdf - dokument )