Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik zagrebačke županije broj 21/14), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 201./2015. (KLASA: 604-01/14-01-04, URBROJ: 238/14-02/01-14-01, od 21.10.2014.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-01/14-01-04, URBROJ: 238/14-02/01-14-02, od 21.10.2014.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12. 2014. godine donijelo je odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2014/2015.

( pdf - dokument )