Na temelju članka 6. i 16. Zakona o proračunu  ('Narodne novine' br 87/08. i 136/12.), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( 'Glasnik Zagrebačke županije' br. 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanića 15. sjednici održanoj  dana 22.12.2014. godine donijelo je II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2014.-2016. godine.

( pdf - dokument )