Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09.,49/11,  144/12.), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici dana 22.12.2014. godine donijelo je II. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2014.g.

( pdf - dokument )