Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici dana 22.12.2014. godine donijelo je I. izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014.g.

( pdf - dokument )