Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je odluku o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014.g. i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

( pdf - dokument )