Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015.  godine donijelo je odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Odluka - pdf.