Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015. godine donijelo je odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

Odluka - pdf.