Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić dana 18.02.2015. godine donijelo je Odluku o osnivanju savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

Odluka - pdf.