Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015. godine donijelo je Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kloštar Ivanić.

Pravilnik - pdf.