Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić putem Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

Pročišćeni tekst - pdf.