Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 14.05.2015. godine donijelo je zaključak o izvješću o radu Jedinstvenog upravnog odjela.

.pdf