Temeljem članka 9. st. 1. t. 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 149/09, 127/10, 50/12,120/12 i 148/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. g. donijelo je Program javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2015.g.

.pdf