Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 21. sjednici održanoj dana 07.09.2015. godine donijelo je zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2015. – 30.06.2015. godine.

.pdf