Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), na temelju raspisanog javnog natječaja po Odluci Općinskog načelnika od 03.08.2015. godine, te članaka 13. i 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 21. sjednici održanoj dana 07.09.2015. godine donijelo je odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti  "održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – ZIMSKA SLUŽBA".

.pdf