Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja na 21. sjednici održanoj dana 07.09.2015. godine donosi Odluku o razrješenju i imenovanju člana Odbora za branitelje.

.pdf