Na temelju članka 39.  st. 2 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15) te članka 29. Statuta Općine Kloštar (Glasnik Zagrebačke županije 24/13), Općinsko vijeće  Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 24.09.2015. godine donijelo je Odluku o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu.

.pdf