Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasniku Zagrebačke županije broj  24/2013) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 23. sjednici održanoj dana 22.10.2015. donosi odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf