Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13) i članka 9., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik zagrebačke županije, broj 21/14), a sukladno Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2015./2016. (KLASA: 604-01/15-01/02, URBROJ: 238/14-02-15-01, od 05.10.2015.g.) i Odluci o listi poticanih struka i zanimanja (KLASA: 604-01/15-01/02, URBROJ: 238/14-02-15-02, od 05.10.2015.g.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 24. sjednici održanoj dana 15.12.2015. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

.pdf